Hakijalle

Ellin asuntoja voivat hakea kaikki peruskoulun jälkeisissä joensuulaisissa oppilaitoksissa opiskelevat päätoimiset opiskelijat, joiden opiskelu on tutkintoon johtavaa.

Voit jättää hakemuksen heti kun opiskelupaikkasi on varmistunut.

Mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota (esim. irtisanomisilmoitus, raskaustodistus yms) on toimitettava on toimitettava erikseen hakemuksen liitteeksi. Alaikäiseltä hakijalta tarvitsemme hakemuksen liitteeksi huoltajan kirjallisen suostumuksen.

Opiskelija-asuntoihin on niin sanottu jatkuva haku. Jos haet yksiötä, ota huomioon niiden jonotusaika. Asuntohakemuksessasi voit esittää toivomuksesi siitä, mihin asuntokohteisiin ja asuntotyyppeihin haluat hakea.

Mikäli sinulle ei voida tarjota asuntoa toivomistasi kohteista, pyrimme tarjoamaan sinulle jotain muuta vapaata asuntoamme. Sinä tietysti päätät, haluatko ottaa tarjotun asunnon vastaan. Asunnon löytyminen on todennäköisintä, jos sinulle käy mikä tahansa alue, kohde ja huoneistotyyppi. Jos kuitenkin haluat hakea vain tiettyyn kohteeseen tai tiettyä huoneistotyyppiä ja olet valmis jonottamaan asuntoa, merkitse tämä hakemukseesi.

Hakemus on voimassa puoli vuotta ja hakemuksen uusiminen on hakijan vastuulla. Jos hakemusta ei uusita ajoissa, hakemus poistuu jonolta.

Yksinhakijat voivat hakea kauttamme soluasuntoa ja yksiötä. Soluasunnot ovat 2 – 5 hengen kalustamattomia huoneistoja, ja niitä on helpommin saatavilla kuin yksiötä. Yksiömme ovat todella kysyttyjä, ja niihin asukkaat valitaankin jonotuksen perusteella. Jos hakija toivoo yksiötä, on hänen huomioitava yksiön jonotusaika.

Perheasuntomme ovat kaksioita ja kolmioita. Niitä voivat hakea pariskunnat ja perheen perustajat asuntotarpeensa mukaan. Lapsiperheet ovat etusijalla isojen asuntojen jonossa. Perheasuntoa hakiessa riittää, että toinen hakijoista on opiskelija.

Asuntohakemusta ei voi siirtää jonolta toiselle. Jos esim. hakee yksiötä, ei yksiöhakemusta voi siirtää perheasuntohakemukseksi, vaan tulee jättää kokonaan uusi hakemus.

Asukas on pyydettäessä velvollinen asumisaikanaan esittämään kunnan viranomaisille lain edellyttämät todistukset opiskelustaan, tuloistaan, varallisuudestaan ja muista vastaavista seikoista. Kaikilta hakemuksen jättäneiltä tarkistetaan luottotiedot.

Huomaathan, että väärien tietojen antaminen johtaa hakemuksen hylkäämiseen tai asumisoikeuden menettämiseen.

1.  VAIHTOEHTO

Tutustu asuntokohteisiin
ja hae sähköisesti!

Sähköinen haku »

2.  VAIHTOEHTO

Tulosta hakemus ja toimita
täytettynä sekä liitteineen Ellin toimistoon.

Lataa hakulomake »