1. Rekisterinpitäjä

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli (y-tunnus: 0167853-4)
Merimiehenkatu 30
80100 Joensuu
Puh. 013 337 7800

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli/ tietosuojaryhmä

3. Rekisterin nimi

Sähköinen avainten käyttörekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjän omistamilla kiinteistöillä tapahtuneiden rikosten ja ilkivallan sekä muiden väärinkäytösten selvittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedot avainten luovutuksista

  • avaimen haltijan nimi ja osoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot
  • luovutus- ja palautuspäivämäärä

Kiinteistöjen ovien kulkutiedot

  • avaintunnistetieto
  • päivämäärä ja kellonaika

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään avainten luovutuksen yhteydessä kerätyt tiedot, kiinteistöjen ovien lukijoista kerättävät kulkutiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Joensuun Ellin ulkopuolelle. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella

Menu