Autojen lämmityspistorasiat

Autojen lämmitystä ohjataan kellolla. Ohjauskello on pistorasiakohtainen ja käyttäjä voi asettaa kellon omien tarpeidensa mukaisesti. Olosuhteista riippumatta riittää että moottorilämmitintä käytetään kaksi tuntia, sillä sitä pitempi lämmitysaika on pelkkää sähkön tuhlausta. Leudoilla ilmoilla lyhyempi lämmitysaika on riittävä.

Jos et aio ajaa autollasi lähiaikoina, älä kytke sitä turhaan lämmityspistorasiaan. Näin säästät sähköä ja autoasi.

Lämmityspistorasian kansi tulee pitää lukittuna. Liitosjohto tulee aina irrottaa lämmityspistorasiasta kun et lämmitä autoasi. Huoltomiehellä on oikeus kerätä irralliset liitosjohdot pois turvallisuussyistä. Auton lämmitykseen ei saa ottaa sähköä mistään muusta pistorasiasta kuin lämmityspistorasiasta.

Tarkkaile autolämmityspistorasioiden kuntoa säännöllisesti ja ilmoita mahdollisista vioista.

Mikäli lämmitys ei jostain syystä toimi, tarkista seuraavat asiat:

  1. Onko kotelon sisällä oleva automaattisulake lauennut ala-asentoon? Mikäli on, nosta automaattisulakkeen vipu takaisin yläasentoon.
  2. Onko kotelon sisällä oleva vikavirtasulake tai vikavirtasuojakytkin lauennut ala-asentoon. Mikäli on, nosta vikavirtasuojakytkimen vipu takaisin ylä-asentoon.
  3. Onko oman autosi lämmityslaitteisto kunnossa?

Mikäli lämmitys ei näistä toimenpiteistä huolimatta edelleenkään toimi tai automaattisulake tai vikavirtasuojakytkin laukeaa, vika on lämmitystolpassa.

Katso myös