Sulakkeet ja vikavirtasuojat

Kaikkien sähkölaitteiden turvallista toimintaa vahtivat sulakkeet ja uusimmissa taloissa näiden lisäksi vikavirtasuojat.

Sulakkeet reagoivat ylikuormitukseen, joka voi syntyä esimerkiksi viallisessa laitteessa olevasta oikosulusta. Sulakkeet palavat ja virta katkeaa. Vikavirtasuojakytkin on laite, jolla pyritään katkaisemaan sähkö viallisesta laitteesta niin nopeasti, ettei sähköisku aiheuta ihmisessä pysyviä terveydellisiä vammoja.

Sulakkeet ja vikavirtasuoja sijaitsevat yleensä samassa sulaketaulussa, joka löytyy eteisestä. Vikavirtasuojakytkin on yleensä asennettu suojaamaan kosteiden tilojen pistorasiaryhmiä tai valaistusryhmiä. Myös ulkona olevat pistorasiat ja valaisimet on suojattu samoin. Vikavirtasuojakytkin voi olla myös pistorasian yhteydessä. Vanhoista asunnoista vikavirtasuojakytkin yleensä puuttuu. Vikavirtasuojakytkimen toiminta on tarkistettava säännöllisin väliajoin. Koestuksen jälkeen vikavirtasuojakytkin palautetaan toiminta-asentoon kääntämällä siinä oleva kytkin I -asentoon.

Sulakkeita on kahta tyyppiä. Perinteinen vaihdettava tulppasulake ja uudemmat automaattisulakkeet, jotka voidaan kytkeä uudelleen käyttöön napsauttamalla lauennut katkaisija käyttöasentoon. Vikavirtakytkin on samoin uudelleenkytkettävissä. Ennen kuin vaihdat tai kytket sulakkeen tai vikavirtasuojan, tutki mikä aiheutti sen laukeamisen. Poista viallinen laite käytöstä. Jos sulake palaa edelleen tai vikavirtasuoja laukeaa aina uudelleen, kutsu apua huollosta. Älä missään tapauksessa korvaa sulaketta millään muulla esineellä. Tällöin on hengenvaara todella lähellä.

Tulppasulakkeen vaihtaminen

Tulppasulakkeen vaihtaminen

  • Tarkista mikä sulake on palanut. Kun sulake on palanut, sen päässä oleva merkkinasta on irronnut.
  • Katkaise sähkö pääkytkimestä, kytkin asentoon 0. (Kuva A)
  • Kierrä palaneen sulakkeen varokekansi sulakkeineen irti. (Kuva B)
  • Tarkista palaneen sulakkeen suuruus ja vaihda ehjä sulake tilalle. (Kuva C)
  • Kierrä varokekansi sulakkeineen tiukalle paikalleen. (Kuva D)
  • Kytke virta pääkytkimestä. (Kuva E)

Kun muutat asuntoosi kaikkien lamppujen ja sulakkeiden pitäisi olla kunnossa. Jos ne eivät ole, tee vikailmoitus, niin Ellin huoltomiehet käyvät vaihtamassa ne. Jatkossa sinun on hankittava itse lamput ja sulakkeet.

Katso myös