Mitä tehdä, kun sähköä ei tule huoneeseen / pistorasioihin / tietokoneeseen?

Tarkistaa sulaketaulusta, onko sulakkeita palanut. Uusissa kohteissa vikavirtakytkin on voinut painua alas. Jos vika ei ole sulakkeissa eikä käyttämissäsi laitteissa, tee asiasta vikailmoitus Elliin.

Katso myös