Tarkkaileeko ylläpito verkkoa?

Verkon ylläpito tarkkailee lähinnä erilaisia tilastoja (liikennemäärät yms.). Ylläpito ei tarkkaile verkossa liikkuvan datan sisältöä. Tarkkailu tähtää ainoastaan verkon toimintaa haittaavien ongelmakohtien selvittämiseen.

”Tarkkailua” voi verrata teiden varsilla oleviin ajoneuvolaskureihin, niitä kiinnostaa vain ohiajavien ajoneuvojen määrä ja suunta, ei muu.

Katso myös