Vikailmoitus

Asukkaalla on velvollisuus ilmoittaa vioista ja puutteista, jotka hän havaitsee asunnossa. Tämän velvollisuuden laiminlyönti saattaa johtaa korvausvastuuseen.

Vikailmoituksen voit tehdä

  • netin kautta vikailmoitus
  • sähköpostilla [email protected].
  • työaikana ja kiireellisissä tapauksissa huollonrinkinumeroon 013 337 7824 tai päivystysnumeroon 013 337 7200.

Tarkista vielä ennen vikailmoituksen tekoa vastuunjakotaulukosta kuuluuko korjattava vika Ellin vai asukkaan vastuulle. Jos olet epävarma, muista että aina on parempi ilmoittaa havaitusta viasta kuin jättää ilmoittamatta.

Ilmoita aina kun

  • hana, wc-allas, tiskipöydän hajulukko tai muu vastaava vuotaa
  • viemäri on tukossa vettä tai kosteutta esiintyy siellä missä ei pitäisi
  • ilmanvaihto ei toimi
  • ovet ja ikkunat eivät sulkeudu kunnolla
  • ikkunat huurtuvat
  • jokin laite on rikki
  • asunnossa on sinne kuulumattomia hajuja

Viat korjataan tärkeysjärjestyksessä. Asumista haittaavat viat pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Jätämme käyntimme jälkeen asuntoon ilmoituslapun käynnistä ja tarpeen mukaan tietoa miten toimia vian suhteen jatkossa.

Katso myös