Sain laskun yhteistilojen siivouksesta, vaikka en ole muuttanut mihinkään. Miten tämä on mahdollista?

Vuokralaisen tulee hoitaa asuntoa huolellisesti. Soluasunnoissa yhteistiloista ovat vastuussa kaikki solun asukkaat. Huoltomies on voinut käydä tekemässä huoneistossa lähtötarkastuksen toisen asukkaan poismuuton jälkeen ja todennut siivouksen tarpeen. Tällaisissa tapauksissa asuntoon tilataan siivousliike ja laskutetaan asukkaita. Kiinteistöhuolto voi myös jättää huoneistoon siivouskehotuksen esimerkiksi huoltokierroksen yhteydessä, jos huoneiston siivouksessa havaitaan laiminlyöntejä. Jos siivouskehotuksesta huolimatta asuntoa ei ole siivottu, Elli tilaa siivousliikkeen ja laskuttaa asukasta tai asukkaita.

Katso myös